Награди

 

Ваучерът е валиден за срок от 5 години, считано от датата на активацията му. Най – ранна дата за активация на ваучера - 5.12.2023г.

Ваучерът може да се използва във всички обекти на ТВ Kaufland.

Ваучерът не може да се заменя за паричната му равностойност.

Стойността на ваучера може да се използва многократно, до изчерпването й. Ваучерът може да бъде презареждан повторно. Остатъчната стойност на ваучера може да се проследи в касовия бон при последната покупка.

При стойност, по-малка от номинална стойност на ваучера, ресто не се връща.

Ваучерът не е ценна книга.